UVJETI GARANCIJE

Sve toneri GIZMO imaju trajnu garanciju.
Ako popravak nije moguć, dobiti ćete novi toner ili novac natrag. 

Svi proizvodi koji se vraćaju moraju biti u orginalnoj ambalaži, neoštećeni. Po zakonu o zaštiti potrošača svi troškovi povrata robe padaju na teret Kupca.

Istrošenost tonera ne može biti temelj za reklamaciju proizvoda proizvoda.

Žalbe se mogu rješavati na štetu klijenta, ako:

  • ako je toner oštetila ili otvarala treća osoba,
  • garancija tonera će biti nevažeća ako je oštećena ili
  • uklonjena zaštitna naljepnica na toner kaseti
  • Garancija će se izgubiti ako su vidljiva mehanička oštećenja uzrokovana neuobičajnim trošenjem i habanjem toner kasete

Prema zakonu o zaštiti potrošača:

Potrošač ima pravo prigovora na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu zbog nedostataka.

Ovlašćeno lice odlučuje o prigovoru istog dana kada je prigovor podnet, a najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja prigovora.

Ako je prigovor osnovan zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:
1) zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa) ili
2) da mu se vrati iznos plaćen za taj proizvod u visini maloprodajne cijene tog proizvoda na dan vraćanja ili
3) otklanjanje nedostatka na proizvodu.