KOJE TONERE I TINTE OTKUPLJUJEMO
Otkupljujemo ispravne prazne tonere i tinte originalnih proizvođača (virgin), prema aktuelnom cjenovniku.
Zamjenske, refilovane ili obnavljane trenutno ne otkupljujemo.
Toneri i tinte koji ne zadovoljavaju kriterij kvalitete za obnovu ne mogu biti obračunati i bit će Vam vraćeni kao i oni koji nemaju nikakvu vrijednost. Za više informacija obratite nam se na E-mail adresu   gizmobih@gmail.com. Iskorištene Gizmo toner kasete otkupljujemo.

CIJENE
Cijene ovise o stanju naših zaliha i promjenjive su bez prethodne najave. U obračunu otkupa primjenjuju se cijene važeće na dan preuzimanja.

PREUZIMANJE PRAZNIH
Manje količine praznih za otkup u gotovini donosite sami ili šaljete dostavom o vlastitom trošku. Veće količine praznih kaseta (100 i više ) kod poslovnih korisnika u Tuzli i Sarajevu možemo sami preuzeti. Kontaktirajte nas radi dogovora o preuzimanju praznih tonera koje nam želite ustupiti. Ponudu (specifikaciju praznih) možete poslati na našu E-mail adresu. Preuzimanje praznih kod korisnika izvan Tuzle i Sarajeva organiziramo uz prethodni dogovor i naplatu troška dostave. U mogućnosti smo organizirati preuzimanje praznih u bilo kojem mjestu u BiH po vrlo povoljnim cijenama zahvaljujući vrlo dobroj suradnji s našim logističkim partnerom. Trošak dostave umanjuje otkupni iznos.
Kasete treba zapakirati u kutiju s našom adresom i obavijestiti nas kad su iste spremne za preuzimanje.
Preporučujemo da toneri budu zapakovani u originalnoj zaštitnoj ambalaži ili u kartonskim kutijama. Kasete treba zaštititi folijom ili kartonom.

PRAVNE OSOBE-NAPOMENA
Pozovite ukoliko u vašoj firmi nemate riješeno pitanje preuzimanja potrošenih toner kaseta.

Veoma je važno da znate da je postupanje sa ovakvom vrstom otpada regulisano Zakonom o postupanju sa otpadnim materijama. U skladu sa tim, potrošene kasete može preuzeti samo firma koja posjeduje Dozvolu za sakupljanje i transport otpada .Kao firma koja se bavi reproizvodnjom istrošenih toner kaseta, Gizmo d.o.o. će Vam predati Ugovor o preuzimanju praznih toner kaseta iz vaše kompanije koji služi kao dokaz da ste sa praznim tonerima postupili onako kako zakon nalaže.