Delovanje na polju zaštite ljudi i životne sredine je glavni dio poslovne filozofije naše kompanije

Naši proizvodi su zdravstveno bezbedni – u skladu sa pravnim normama i propisima BiH ali i EU.

Po pitanju zdravlja ne pravimo kompromise jer koristimo materijale koji su klasifikovani  kao neopasni.i samim tim potvrđuje da naši proizvodi ne nose rizik ugrožavanja zdravlja.
Također,garantujemo da kod nas reproizvedeni toneri ne sadrže komponente od žive, kadmijuma, olova, nikla ni hroma-VI, kao što je i njihova kontaminacija teškim metalima u procesu proizvodnje svedena na minimum.

Gizmo  obezbeđuje ekološki i zdravstveno bezbedne proizvode u skladu sa svim zakonskim odredbama.