Očuvanje okoline i životne sredine je vrlo aktuelna i korisna tema u posljednje vrijeme, a jedan od načina da date svoj doprinos jeste da reciklirate. Osim što recikliranjem pomažete očuvanje okoline,  na ovaj način možete i uštedeti!

Kako je najopasnije smeće ono koje je sačinjen od plastike, metala i materijala koje teže raspada, u ovom tekstu  predstavićemo način uštede na štampanju i reciklaži tonera i kertridža sa kojima funkcionišu.

Čuvaćemo okolinu, a ujedno i troškove štampe smanjiti na minimum!
Prije nego što krenete u kupovinu, razmislite za šta ćete koristiti štampač. Ako Vam je potreban za posao ili u kancelariji za štampanje u crno-bijeloj varijanti, preporučujemo jeftiniju opciju laserskog štampača koji je brz, ali i jednako pouzdan. Za štampanje u boji moraćete da izdvojite više para. Sve u svemu, raspitajte se na koji način ćete moći da mijenjate tonere i kertridže u ovim mašinama i koja je cijena dopune.

Donesite istrošeni toner na naše maloprodajno mjesto
. Neophodno je donijeti stari toner i tamo će Vam stručno lice dopuniti. Ako imate štampač u boji, patroni koji sadrže osnovne boje se mogu i posebno dopunjavati. Ova vrsta reciklaže obezbjeđuje Vam uštedu, a nama koji se bavimo ovim poslom zaradu. Naravno, proizvođači tonera i kertridža se ne raduju ovoj metodi. Čak su izmislili i „reformu“ protiv dopune – kertridže i tonere formiraju tako da se ne mogu ponovo koristiti, odnosno da nakon isteka „vijeka trajanja“ kupite nov.

U svakom slučaju čuvajte okolinu i reciklirajte!