Kvalitet

ISO 9001-14001

Zaštita i očuvanje životne sredine spadaju među prioritetne ciljeve naše kompanije. Ovo se odnosi i na naše proizvode i na sam proces proizvodnje.

u svim toner kasetama reproizvedenim u našim pogonima koriste se isključivo materijali koji posjeduju Certifikat STMC, ISO 9001, 14001, 19752, 19798

STMC – globalno priznati standard kvalitete testiranja metodologija printa ispisanih stranica,
ISO 9001 – Sistemi upravljanja kvalitetom
ISO 14001 – Sistem zaštite životne sredine,
ISO 19752 – Metod za određivanje vijeka trajanja tonera za monohromatske elektrofotografske štampače i multifunkcijske uređaje koji sadrže komponente za štampanje
ISO 19798 – Metod za određivanje vijeka trajanja tonera za kolor štampače i multifunkcijske uređaje koji sadrže komponente za štampanje.

Životna sredina

Očuvanje okoline i životne sredine je vrlo aktuelna i korisna tema u posljednje vrijeme, a jedan od načina da date svoj doprinos jeste da reciklirate. Osim što recikliranjem pomažete očuvanje okoline,  na ovaj način možete i uštedeti!

Kako je najopasnije smeće ono koje je sačinjen od plastike, metala i materijala koje teže raspada, u ovom tekstu  predstavićemo način uštede na štampanju i reciklaži tonera i kertridža sa kojima funkcionišu.

Čuvaćemo okolinu, a ujedno i troškove štampe smanjiti na minimum!
Prije nego što krenete u kupovinu, razmislite za šta ćete koristiti štampač. Ako Vam je potreban za posao ili u kancelariji za štampanje u crno-bijeloj varijanti, preporučujemo jeftiniju opciju laserskog štampača koji je brz, ali i jednako pouzdan. Za štampanje u boji moraćete da izdvojite više para. Sve u svemu, raspitajte se na koji način ćete moći da mijenjate tonere i kertridže u ovim mašinama i koja je cijena dopune.

Donesite istrošeni toner na naše maloprodajno mjesto
. Neophodno je donijeti stari toner i tamo će Vam stručno lice dopuniti. Ako imate štampač u boji, patroni koji sadrže osnovne boje se mogu i posebno dopunjavati. Ova vrsta reciklaže obezbjeđuje Vam uštedu, a nama koji se bavimo ovim poslom zaradu. Naravno, proizvođači tonera i kertridža se ne raduju ovoj metodi. Čak su izmislili i „reformu“ protiv dopune – kertridže i tonere formiraju tako da se ne mogu ponovo koristiti, odnosno da nakon isteka „vijeka trajanja“ kupite nov.

U svakom slučaju čuvajte okolinu i reciklirajte!

Garancija

UVJETI GARANCIJE

Sve toneri GIZMO imaju trajnu garanciju.
Ako popravak nije moguć, dobiti ćete novi toner ili novac natrag. 

Svi proizvodi koji se vraćaju moraju biti u orginalnoj ambalaži, neoštećeni. Po zakonu o zaštiti potrošača svi troškovi povrata robe padaju na teret Kupca.

Istrošenost tonera ne može biti temelj za reklamaciju proizvoda proizvoda.

Žalbe se mogu rješavati na štetu klijenta, ako:

  • ako je toner oštetila ili otvarala treća osoba,
  • garancija tonera će biti nevažeća ako je oštećena ili
  • uklonjena zaštitna naljepnica na toner kaseti
  • Garancija će se izgubiti ako su vidljiva mehanička oštećenja uzrokovana neuobičajnim trošenjem i habanjem toner kasete

Prema zakonu o zaštiti potrošača:

Potrošač ima pravo prigovora na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu zbog nedostataka.

Ovlašćeno lice odlučuje o prigovoru istog dana kada je prigovor podnet, a najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja prigovora.

Ako je prigovor osnovan zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:
1) zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa) ili
2) da mu se vrati iznos plaćen za taj proizvod u visini maloprodajne cijene tog proizvoda na dan vraćanja ili
3) otklanjanje nedostatka na proizvodu.

Zdravlje i sigurnost

Djelovanje na polju zaštite ljudi i životne sredine je glavni dio poslovne filozofije naše kompanije

Naši proizvodi su zdravstveno bezbedni – u skladu sa pravnim normama i propisima BiH ali i EU.

Po pitanju zdravlja ne pravimo kompromise jer koristimo materijale koji su klasifikovani  kao neopasni.i samim tim potvrđuje da naši proizvodi ne nose rizik ugrožavanja zdravlja.
Također,garantujemo da kod nas reproizvedeni toneri ne sadrže komponente od žive, kadmijuma, olova, nikla ni hroma-VI, kao što je i njihova kontaminacija teškim metalima u procesu proizvodnje svedena na minimum.

Gizmo  obezbeđuje ekološki i zdravstveno bezbedne proizvode u skladu sa svim zakonskim odredbama.