Izuzimanje praznih tonera

Gizmo d.o.o. prikuplja korištene laserske i inkjet uloške iz prostorija kupaca koji su se odlučili za Gizmo rješenje.

Kada odabire Gizmo toner , kupac također stječe garanciju da će se, kada više ne bude potreban, sakupljati, sortirati, reciklirati ili prerađivati i ponovno uvoditi u industrijski sustav.)

Pravne osobe – napomena

Pozovite ukoliko u vašoj firmi nemate riješeno pitanje preuzimanja potrošenih toner kaseta.

Veoma je važno da znate da je postupanje sa ovakvom vrstom otpada regulisano Zakonom o postupanju sa otpadnim materijama. U skladu sa tim, potrošene kasete može preuzeti samo firma koja posjeduje Dozvolu za sakupljanje i transport otpada .Kao firma koja se bavi reproizvodnjom istrošenih toner kaseta, Gizmo d.o.o. će Vam predati Ugovor o preuzimanju praznih toner kaseta iz vaše kompanije koji služi kao dokaz da ste sa praznim tonerima postupili onako kako zakon nalaže.