Obnova tonera

Razlika između obnovljenih i zamjenskih (Kina) tonera ?

Prva alternativa originalnim tonerima su obnovljeni laserski i tintni ulošci za printere koji kao osnovu koriste istrošeni originalni uložak kojemu se nakon rastavljanja i čišćenja mijenjaju svi dijelovi koji pokazuju istrošenost. Nakon zamjene mehaničkih dijelova(čistača, magnetnog valjka itd.) uložak se puni prahom, i ugrađuje se novi čip.

Gizmo već dugi niz godina uvozi materijale iz raznih krajeva svijeta Korea, China, Japan, Indija, EU i pronalazi najbolja rješenja koja su najbliža OEM (originalnom) toneru.

Prednost naših tonera je u tome što znamo od kavih materijala je proizveden naš toner i samim tim možemo garantovati kvalitetu i kvantitetu ispisa.

Kineski ili poznati kod nas “zamjenski” toneri

To su potpuno novi toneri proizvedeni kompletno u Kini.Svi dijelovi su novi od jeftinih materijala i loše kvalitete.Ne zna se koji je toner prah u njima ,koliko ga ima i da li istinski kompatibilan sa vašim printerom. Također, znate li da zamjenski kineski toneri tzv. ”klonovi” krše patentna prava proizvođača originalnog tonera. Svatko tko uvozi, distribuira, preprodaje ili ima u vlasništvu takav proizvod krši zakonom zaštićena patentna prava i može snositi financijske troškove zbog toga u EU. Nedavna ispitivanja, koju je provela tvrtka LGA u ime neimenovane njemačke organizacije, otkrila su visoke koncentracije decabromodifenil etera (DecaBDE), toksičnI retardant plamena, koji prelaze dopuštene granice unutar večine kompatibilnih patrona.

Kakva je kvaliteta naše obnovljene patrone?

Naša obnovljena patrona je visokokvalitetan i pouzdan proizvod za koji Gizmo daje 100% garanciju.

Daje li naša obnovljena patrona isti broj otisnutih stranica kao i patrona originalnog proizvođača (OEM*)?

Da – po HP standardu 5% pokrivenosti – kraći dopis sa zaglavljem i logom firme odnosno kopija neispisane stranice s kvadratićima. Dopis srednje veličine s većim zaglavljem i logom ili bold slovima već je oko 10% pokrivenosti. Gizmo prilikom obnove puni spremnik tonera u kaseti i sa 5% više tonera od stanardnih količina kako bi naša patrona dala i veći broj otisaka nego OEM*.

Hoće li obnovljena patrona oštetiti moj pisač?

U proteklom periodu smo obnovili mnogo patrona bez ijedne reklamacije oštećenja pisača.

Ukida li korištenje obnovljene patrone garanciju na pisače?

Proizvođač pisača ne može unaprijed ukinuti svoju garancijsku obvezu samo zbog korištenja potrošnog materijala drugih proizvođača, osim ako je upravo taj materijal uzrok kvaru pisača.

Koliko puta možemo obnoviti istu patronu?

OEM* proizvođači reduciraju kvalitetu vitalnih dijelova svojih patrona kako bi snizili cijenu patrone. Zahvaljujući dostupnosti i visokoj kvaliteti originalnih dijelova, toner patrone se mogu višestruko obnavljati. Tačan broj obnova nije moguće tačno odrediti i različit je za različite tipove patrona. Gizmo otkupljuje i originalne prazne toner patrone kako bi uvijek raspolagao i s dovoljnim brojem OEM* praznih patrona.

Reciklirana, obnovljena, kompatibilna toner patrona – u čemu je razlika?

Reciklirana ili obnovljena patrona je naziv za toner kasetu koja je već bila korištena, ali je tehnološkim procesom obnove dovedena u stanje kvalitetne ponovne upotrebe. Termin reciklirana toner kaseta blizak je ekološkom imidžu dok je termin obnovljena toner kaseta blizak tehnološkom – proizvodnom imidžu. Kompatibilna patrona može biti kako nova tako i obnovljena. To je termin koji pokriva sve patrone koje nije proizveo OEM* proizvođač.

Obnova toner kaseta i okolina!

Obnova toner kaseta ima značajan utjecaj na očuvanje okoliša. Svaka bačena prazna toner kaseta, zbog mehaničke konstrukcije, korištenih metalnih i plastičnih dijelova i ostatka tonera u njoj, pretstavlja teško razgradiv otpad (razgradnja u prirodi traje 1000 godina) koji se obnovom direktno može smanjiti i do 5 i više puta. Svakodnevno povećanje proizvodnje novih patrona dovodi do potrebe sve većeg iskorištavanja osnovnih sirovina, ali i zagađenja okoliša složenim tehnološkim procesom proizvodnje novih tonera. Tako se u svijetu godišnje za proizvodnju plastičnih kučišta patrona utroši 1.2 miliona barela nafte. Recikliranjem se tako godišnje uštedi 300.000 barela nafte. Unatoč tome 150.000 tona plastike od toner kaseta godišnje završi na odlagalištima otpada. Za izradu optičkih bubnjeva vitalnog dijela toner patrone zaslužnog za stvaranje slike, potrebno je svake godine 60.000 tona boksita. Za izradu ambalaže original toner kaseta utroši se 37.000.000 tona drveta, recikliranjem patrona ostvaruju se uštede od 12,2 miliona tona drveta.

Obnova toner patrona u BiH!

U BiH postoji velik interes za obnavljanjem toner kaseta. Rijetki su oni obnavljači koji taj posao rade profesionalno, jer isti zahtjeva prilična ulaganja prvenstveno u vlastite laserske i ink-jet pisače, kopirne ili fax aparate za kvalitetno ispitivanje i testiranje tonera u procesu obnove kao i puno stručnog znanja i usavršavanja. To je sigurno jedan od razloga da se u BiH obnovi svega 3% praznih patrona.
Drugi razlog je u preplavljenosti bosanskohercegovačkog tržišta kompatibilnim toner kasetama raznih ino proizvođača, koje su prošle nekoliko ciklusa obnove bez zamjene dijelova, te su u zadnjem ciklusu upravo tolike kvalitete da mogu zadovoljiti manje zahtjevne korisnike, kojima je ionako isključivo važna najniža cijena. Te su toner kasete namijenjene jednokratnoj upotrebi, a zbog istrošenih dijelova koji ih čine jeftinima nisu prikladne za ekonomičnu ponovnu obnovu u našim radionicama pa isključivo završavaju na otpadu.

Obnova toner kaseta i ink-jet patrona u Evropi i svijetu!

U svijetu djeluje 10.000 kompanija sa 65.000 zaposlenih u obnovi toner kaseta i ink-jet patrona. Učešće obnovljenih patrona u svjetskoj potrošnji svih patrona je prošle godine bilo 27%. U Evropi 1400 kompanija obnovi 15 do 20% praznih patrona.